Det I skal bruge til den rigtige pris

Logisk Profil er et analytisk HR-værktøj, der giver et billede af kandidatens kognitive evner og potentiale samt adfærd i forbindelse med problemløsning, herunder foretrukne problemløsningsmetode og omstillingsparathed. Dette sker på baggrund af to kognitive test fra hver kandidat. De udvalgte kandidater til den aktuelle stilling sammenlignes på en række parametre, så I kan afgøre, hvilken kandidat der har det bedste match med den ønskede profil og jeres organisation.

Logiske Profil er datadrevet og bygger på de reelle handlinger, kandidaterne foretager, når der skal løses opgaver og opnås et resultat. Vi mener, at dette giver det bedste udgangspunkt for en dialog mellem kandidat og virksomhed, når I skal finde hinanden, da opgaveløsning er kernen i enhver forretning. Når I skal se hinanden i øjnene i det videre forløb, og vurdere de blødere sider, er du på sikker grund med forankring i fakta og ikke kun i kandidatens egen beskrivelse af sig selv.

Som kunde kontrollerer I selv jeres processer fuldstændigt via jeres profil her på siden. I kan oprette det antal processer, I skal bruge, og tilføje så mange kandidater til den enkelte proces, I ønsker. Kandidaterne får adgang til testene i det tempo, I vælger, og efterhånden som kandidaterne gennemfører test, bliver resultaterne opdateret live på jeres profil. I kan dermed tage den videre dialog, når det passer jer.

For kandidaterne er oplevelsen enkel, som beskrevet nedenfor, og I afgør selv, hvor mange af resultaterne I deler med dem.

Med grundlaget fra den internationalt anerkendte PI CA/PLI/PI logiske test sammensætter vores analytiske motor en Logisk Profil for hver kandidat og sammenligner gruppen på de vigtigste parametre for problemløsningsevner og -adfærd. Dermed kan I identificere kandidaternes match med den profil, der passer til jobbet og jeres organisationskultur og starte den næste samtale på et kvalificeret datadrevet grundlag.

Med Logisk Profil får I afklaret kandidaternes tendenser mht.:

  • Forandringsparathed – fastholdes samme metode eller prøves nye muligheder af?
  • Tilgang til præstationsforbedring – forbedres præstationen i næste forsøg og på hvilke parametre?
  • Håndtering af potentielle fejl – Skal en opgave løses perfekt, før den næste kan begyndes?
  • Risikoparathed – Gås der efter det store resultat, eller spilles der sikkert?
  • Læring – Læres der af udfordringerne med et bedre resultat til følge?
  • Afdækning af kandidaternes logiske evner - Er der en præference for tal eller sprog?
  • Hvor stærke er de analytiske evner og potentialet til at kombinere input til sammenhængende løsninger?

Der er ikke rigtige eller forkert svar på disse spørgsmål. Det afhænger af jeres situation, rollen og i hvor høj grad I lægger vægt på den ene eller anden profil. Kræver rollen primært detaljefokus og grundighed, er det nogle andre resultater, der er vigtige, end hvis rollen kræver kompleks tænkning og mange bolde i luften samtidig.

Den Logiske Profil kan afgrænse et stort kandidatfelt og give de sidste detaljer i valget mellem finalisterne. Dermed hjælpes I med at reducere risikoen for en fejlansættelse og de medfølgende udgifter, der kan være betydelige for små såvel som store organisationer.

Med jeres eget firma-login får I, udover adgangen til Logiske Profiler i det omfang I har behov, også adgang til en guide, der giver jer detaljer og vejledning i brugen, når I gennemfører rekrutteringsprocesser og kandidatevalueringer.