Brugervejledning

Jeres Dashboard indeholder alle data og funktioner, I har brug for, for at håndtere processer, kandidater og de Logiske Profiler.

Det første trin er, at vælge et produkt fra produktkataloget.

Der er to typer produkter – klippekort eller abonnement

Klippekortet indeholder et fast antal Kandidater, der tæller ned, hver gang I opretter en kandidat i en proces. Klippekortet udløber aldrig, og I kan altid se, hvor mange kandidater I har til rådighed.

Abonnementet giver adgang til et ubegrænset antal kandidater. Produktet fornys automatisk hver gang den valgte tidsperiode udløber.

Når I har købt det ønskede produkt, kan den første proces startes. En proces er en gruppe kandidater, der sammenlignes og evalueres mod hinanden. Først skal processen navngives og en e-mail indtastes. E-mailen benyttes til kommunikation fra Logisk Profil om den enkelte proces. Processen vises i oversigten med startdato og slutdato. Slutdatoen angiver datoen, hvor alle kandidater har afsluttet begge test. Knappen ”Se Resultater” åbner processen, og kandidater kan tilføjes. Procesnavn og kontakt e-mail kan ændres ved at overskrive information i felterne og trykke ”Gem opdateringer”.

Når kandidater oprettes, skal navn og e-mail angives. E-mailen benyttes til at invitere kandidaten til test, og vi anbefaler, at der anvendes private mailadresser som hotmail og gmail, da testinvitationen med sikkerhed kommer frem til dem.

Kandidaterne kan ses i listen, efterhånden som de oprettes. Der er ingen begrænsning på antallet af kandidater i hver proces, og en ny kandidat kan tilføjes når som helst. Kandidatens felt viser, hvilken dato testene er sendt og afsluttet, samt hvor mange dage testen er tilgængelig for kandidaten. I kan vælge hvor mange dage, testen skal være tilgængelig for kandidaten ved at ændre tallet i kassen og trykke "Vælg". I mailen, som kandidaten modtager, fremgår dato og klokkeslæt, hvorefter testlinket ikke længere er aktivt. Dette vil være 24 timer x antal dage, der er valgt fra ”Sendt dato”. Skulle der blive behov for at forlænge adgangen, kan dette gøres ved at benytte knappen ”Send e-mail igen…”. ”Sendt dato” viser altid det seneste tidspunkt, invitationen blev sendt til kandidaten.

Når Test 1 er afsluttet sendes invitationen til Test 2 automatisk til kandidaten, og når test 2 er afsluttet, markeres dette med ”Afsluttet!”.

Knappen ”Resultater” åbner kandidatoversigten, hvor kandidatens resultater og oplysninger vises. Resultatoversigten forklares nedenfor. Kandidatnavn og e-mail kan ændres ved at overskrive information i felterne og trykke ”Gem opdateringer”.

Test 1 og Test 2 har samme sværhedsgrad og indeholder sammenlignelige spørgsmål. Alle kandidater får de samme test. Testene er ens på både dansk og engelsk. Kandidaten vælger dansk eller engelsk som testsprog, inden testen startes.

Resultater

Resultaterne af testene fremgår af både Procesoversigten og Kandidatoversigten, umiddelbart efter en test afsluttes.

Kandidatoversigten indeholder to sektioner, en til den absolutte præstation og en til den relative præstation.

Kandidatudvikling viser resultaterne for hele testen og for de tre kategorier af spørgsmål på forskellige parametre på hver sin linje.

”Score” viser antallet af rigtige svar.

”Procesrang” viser rangeringen af resultatet fra ”Score” sammenlignet med de øvrige kandidater i processen. 5/8 betyder, at kandidatens score er rangeret som nr. 5 af 8 kandidater.

”Ikke besvaret” viser antallet af spørgsmål, der ikke blev besvaret.

”Forkert” viser antallet af forkerte svar.

”Tid brugt” viser antallet af sekunder, der blev brugt på at besvare spørgsmålene. Totalen er ikke 720 (12 minutter), da der også bruges tid på at navigere i testen.

Første tal i kolonnen er resultatet fra Test 1, og andet tal er fra Test 2. Pilens farve indikerer udviklingen fra Test 1 til Test 2.

Evne/Tempo sammenligning viser, hvor hurtigt kandidaten svarer på spørgsmål sammenstillet med evnen til at svare korrekt.

Tempo-aksen viser det relative tempo kandidaten havde i sin besvarelse af testen, udtrykt i gennemsnitstid pr. spørgsmål kandidaten brugte på de besvarede spørgsmål.

Korrekthed-aksen viser, hvilken procentdel af de besvarede spørgsmål der var korrekte.

Resultatet vises for hele testen og for de tre kategorier markeret med forskellige farver og nummer på test, så I kan følge udviklingen.

Procesoversigten indeholder to sektioner, en til den absolutte præstation og en til den relative præstation, hvor alle kandidater i processen sammenlignes.

Resultatoversigt viser kandidaternes antal korrekt svar for hele testen og for de tre kategorier for Test 1 og 2. Kandidaterne er markeret med K og et nummer, der kan ses i kandidatlisten. Ved at holde musen over ”Flere resultater” kan de enkelte kandidaters resultat ses.

Evne/Tempo-analyse viser de samme parametre som kandidatens Evne/Tempo sammenligning. Her sammenstilles kandidaterne resultater for hele testen og for de tre kategorier i hver sin graf.

Systemet deler ikke resultaterne med kandidaten og, det er op til jer, i hvilken udstrækning I ønsker at gøre dette.