Q&A

Hvorfor inviteres kandidaten til 2 test?

Ved at lade Kandidaten tage to test opnås et bedre datagrundlag for at vurdere de logiske evner samt problemløsningsadfærden. Tillige angiver den 2. testsituation, Kandidatens tilgang til at evaluere egen præstation og optimere et resultat.

Selvom flere test end 2 kunne styrke datagrundlaget yderligere, vurderer vi, at det fra et praktisk synspunkt ikke giver tilstrækkelig værdi at forlænge tiden, der dermed skal bruges på test.

Hvorfor anvendes PLI-testformatet?

PLI-testformatet er internationalt anerkendt og den mest udbredte kognitive test blandt virksomheder. Et velkendt værktøj der giver en stærk indikation af Kandidatens kognitive evner og kapacitet og dækker både sproglige, visuelle og tal-færdigheder.

Hvad er en kognitiv test?

En kognitiv test er et redskab til at teste kandidaternes kognitive evner. Kognitive evner dækker over mentale kompetencer i et bredt spektrum. Disse kompetencer er evnen til at tænke logisk, planlægge, løse problemer, fortolke symboler samt absorbere, behandle og implementere kompleks information. Dvs. evnerne til at forstå omverdenen, se meningen med og sammenhæng i tingene. En logisk test indeholder spørgsmål fra 3 kategorier: Sproglig, Numerisk og Abstrakt Tænkning

Kan kognitive test sige noget om personlighed?

I sig selv siger den kognitive test ikke noget om personligheden, men i den Logiske Profil kombineres afdækningen af Kandidatens kognitive evner fra de 2 test med Kandidatens måde at løse opgaven på. Dette viser et billede af Kandidatens problem/opgaveløsningsadfærd og håndtering af tidspres, samt evnen til at prioritere og optimere, når der skal opnås et resultat.

Hvordan adskiller Logisk Profil sig fra personlighedstest?

I personlighedstest beskriver Kandidaten selv sin adfærd i givne situationer ved at prioritere generelle udsagn. Resultatet er en rapport med Kandidatens score på en lang række parametre, der viser, hvordan Kandidaten rapporterer sin egen adfærd.

Logisk Profil tager ikke udgangspunkt i, hvad Kandidaten selv præsenterer om sig selv, men derimod i hvordan Kandidaten rent faktisk agerer, når opgaver skal løses. Logisk Profil er objektiv og fokuserer på Kandidatens metode og evne til at løse opgaver, hvilket er kerneindholdet i ethvert job. Med Logisk Profil får du både adfærdsbeskrivelse og evneafdækning i en analytisk sammenstilling.

Hvordan skal vi uddannes for at benytte Logisk Profil?

Der kræves ingen uddannelse eller certificering for at benytte Logisk Profil. Inden I går i gang, får I en grundig gennemgang af hele systemet, testen og resultaterne. Når I har gennemført den første Proces med en række kandidater, hjælper vi jer med at forstå resultaterne generelt og i jeres kontekst, så I er på sikker grund i den videre dialog med kandidaterne.

Når I begynder at anvende Logisk Profil, får I adgang til en detaljeret præsentation af systemet, der guider jer til at få mest mulig værdi for pengene.

Fortæller Logisk Profil, hvilken Kandidat der er bedst?

Logisk Profil beskriver adfærd og evner. Hvad der er bedst for jer afhænger af, hvilket behov I har. Det er ikke de samme krav til adfærd og evner, der passer til alle job eller alle virksomheder. Det er ingen overraskelse, at salg og regnskab kræver noget forskelligt, og det samme gælder andre jobfunktioner. I har sandsynligvis nogle specifikke krav og forventninger i jeres virksomhed, og dem kan Logisk Profil hjælpe med at få afdækket.