Datavilkår

Mimir International ApS er selskabet, der ejer og bestyrer testsystemet, der benyttes til den evaluering, du skal deltage i. Mimir International ApS ejer alt indhold på Logisk Profil, der er platformen for evalueringen.

  1. Copyright

Alt materiale på denne hjemmeside er beskyttet af lovgivningen og må ikke kopieres, overføres, deles, sælges eller på anden vis benyttes uden skriftelig tilladelse fra Mimir International ApS.

  1. Persondata

Mimir International ApS respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger. Mimir International ApS registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

Mimir International ApS registrerer Navn, E-mailadresse, Modersmål, Køn, Uddannelsesniveau og Fødeår til brug for evalueringen. Information benyttes i forbindelse med evalueringen, til statistik og produktudvikling.

Mimir International ApS sælger, overdrager eller på anden måde videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart. De afgivne personoplysninger opbevares i 6 måneder efter afslutningen af Test 2, hvorefter de automatisk anonymiseres i vores IT systemer.

Mimir International ApS har intet ansvar for handlinger foretaget af den tredjepart, der driver den fulde rekrutteringsproces du deltager i, herunder deres håndtering af data.

Du har til enhver tid ret til at:

Få oplyst, hvilke personoplysninger, Mimir International ApS har registreret om dig

Få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger

Få overflyttet dine registrerede personoplysninger til tredjemand

Bede om at få slettet alle personoplysninger

Du kan til enhver tid trække samtykke til behandling af personoplysninger hos Mimir International ApS tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen heraf.

Den dataansvarlige er

Mimir International ApS

Kogevejen 408

2480 Holte

CVR. nr.: 40722092

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske skriftligt til kundeservice på tj@logiskprofil.dk.

Klage over Mimir International ApS’ behandling af personoplysninger kan rettes til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk